menu

strona główna

działalność

członkowie

wynalazki

samochody

dowcipy

nasze osiągnięcia

wynalazcy

 

s t r o n a   g ł ó w n a

[Rozmiar: 2392
            bajtów]    Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji zostało powołane 20 czerwca 2001 roku w naszej szkole, w Zespole Szkół Technicznych w Poniatowej.
   Celem SZKTiR jest inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz wynalazczości i racjonalizacji, pogłębianie wiedzy i kształtowanie umiejętności technicznych oraz propagowanie tematyki technicznej wśród uczniów naszej szkoły. Szkolne koło ma za zadanie także tworzenie aktywnej postawy i aprobaty społecznej wokół twórców postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego w środowisku uczącej się młodzieży.
   Koło realizuje swoje cele poprzez kształtowanie podstaw twórczych uczniów, pogłębianie podstawowej wiedzy z zakresu prawnych i organizacyjnych problemów wynalazczości, współpracę z innymi organizacjami szkolnymi, organizowanie konkursów wynalazczych oraz przygotowanie do:


Kontynuacją, uaktualnieniem i uzupełnieniem są strony
1.   tponiatowa.5v.eu
2.   tponiatowa.prv.pl
   W pracach koła mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy spełniają warunki przyjęcia zapisane w regulaminie.
   Opiekunem SZKTiR jest mgr inż.Marek Wawrzyniak