stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablony stron            Klasa T3b

            Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
      

        Urządzenia grzejne
 
                      Eksploatacja transformatorów. Najczęstsze uszkodzenia występujące w transformatorach
                 Oświetlenie awaryjne

                  Zabezpieczenia urządzeń elektrycznych                       Ochrona przeciwporażeniowa

                     
                    Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych               
           
                       Ćwiczenia
                
                 Instalacja oświetleniowa na korytarzu budynku szkolnego
               
                 Awaria instalacji oświetleniowej w hali obrabiarek.
              
                 Układ napędowy silnika w akumulatorni.

                Nagrzewnica elektryczna napędzana silnikiem klatkowym.

               Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym klatkowym współpracujący z taśmą transportującą.

                Instalacja elektryczna w pomieszczeniu biurowy.

                Instalacja oświetleniowa w budynku wielorodzinnym.

               Segmentowa brama wjazdowa napędzana silnikiem.

              Instalacja elektryczna zabezpieczająca pracownię informatyczną systemem alarmowym.