zs
stdarek

         mwawrzyniak@zs.poniatowa.pl

     tponiatowa@wp.pl
   

     zsexpress@interia.pl

    


       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Materiały do zajęć 

             
      Na stronie zamieszczane będą przygotowane przeze mnie materiały, niezbędne do prowadzenia zajęć.

       Wykorzystywane będą one na zajęciach nauczanych przez ze mnie przedmiotów,
         - urządzenia techniki komputerowej
         - lokalne sieci komputerowe
         - podstawy sterowania i regulacji maszyn
         - bezpieczeństwo i higiena pracy
         - elektrotechnika i elektronika
         - pomiary elektryczne i elektroniczne
         - maszyny elektryczne
         - montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
       
        
oraz do przygotowania do egzaminu zawodowego kwalifikacji EE08 w zakresie części teoretycznej egzaminu.
        Ponadto:
       - w zakresie działalności Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji  materiały do organizacji i przeprowadzenia
        Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
       - kolejne numery gazetki szkolnej ZS Express


                                                                                                                             mgr inż. Marek Wawrzyniak

                                                                                     

     inny adres strony           tponiatowa.prv.pl

                                                           tponiatowa.5v.pl