stdarek
       
Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klasa T4a 


Specjalizacja  

Wyniki  próbnego  egzaminu teoretycznego 2014_2015 w zawodzie technik informatyk 312[01] klasa T4aWyniki testów i egzaminów próbnych T4a Pomoc- rozwiązujemy zadanie praktyczne

Arkusze testów i zadań praktycznych poprzednich lat


Egzamin zawodowy


stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony  przeciwporażeniowej  oraz ochrony  środowiska


Bramki i układy cyfrowe

komponenty zestawu komputerowego cz. 1

komponenty zestawu komputerowego cz. 2

komponenty zestawu komputerowego cz. 3

 Zadania praktyczne............

Bloodshed Software Dev C++