zs
stdarek


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T2ab   Elektrotechnika i elektronika

               
     Podręczniki dla technika elektryka
              Prąd sinusoidalny
              Elektroniaka 
Materiały stosowane w elektrotechnice
   Obwody prądu stałego
                     
Kartkówka- Połączenia rezystory, rezystancja zastępcza, prawo Ohma i prawa Kirchoffa

       Obwód z kilkoma źródłami

        
Materiały do pracy samodzielnej
             1. Zadania- obwód z kilkoma źródłami
             2. Metoda praw Kirchhoffa
             3. Metoda superpozycji