zs
stdarek


Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T2a         


                         LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE
       
Podręczniki do lokalnych sieci komputerowych
       
  Podstawowe informacje o sieciach
        
Standardy komunikacji sieciowej
         
Uzupełnienie wiadomości- Akcesoria medium transmisyjnego
                        Sieci komputerowe- wybrane ćwiczenia
           Identyfikacja adresów IPv4
         
Zasady projektowania adresacji IP
                                                   Metody podziału na podsieci
          Klasy adresów IPv4     
          Adresowanie fizyczne i logiczne
        Pytania- protokoły warstw sieci
                         
              
                       Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych
                    
                   

                             Metody dostępu do nośnika.   
                    
                      Komunikacja w sieci 
                                                             Komunikacja w sieci.pdf
 
                      Model ISO/OSI           Model ISO/OSI. DOD. pdf

                      Domeny  

                      Protokoły warstwy sieci  
                                                                           Protokoły warstwy transportowej

                      Protokoły warstwy aplikacji

                      Sieciowy system komputerowy