zs
stdarek


Liczniki
                  odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         KLASA    T2a

                  Podręcznik dla klasy drugiej od roku 2020 

            Podstawy sterowania i regulacji maszyn- podręcznik

        Układ sterowania- zastępstwo, informatyka
   Sensory analogowe

       Przetworniki temperatury
                                                Sensory binarne

      Materiały do samodzielnej pracy
           1. Zawory sterujące przepływem sprężonego powietrza