zs
stdarek


Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         KLASA    T1b

                 PODSTAWY STEROWANIA I REGULACJI MASZYN

                                                                             Podręcznik do przedmiotu

          Podstawowe wielkości fizyczne  
                    Podstawowe wielkości fizyczne. pdf

                Elementy i układy elektroniczne


                     Elementy układów logicznych

                   Wybrane układy cyfrowe

                  Podstawowe metody pomiarowe w obwodach prądu stałego

                   Praca z urządzeniami elektrycznymi

               Transformator

                                    Pytania kontrolne- zaliczenie I semestru

           Materiały do samodzielnej pracy
          1. Zasilacze