zs
stdarek


 

Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T1b

               
    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
         
Materiały do pracy samodzielnej    
                      
Zagrożenia urządzeń elektrycznych
 
             

    Podstawowe pojęcia z zakresu bhp
     
Nadzór nad warunkami pracy. Konsekwencje naruszania przepisów bhp. Czynniki tworzące środowisko pracy.

   
Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych
  

    Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.