zs
stdarek


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T1ab   

                    Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

               
     Podręczniki dla technika elektryka
         
Demontaż i montaż maszyn elektrycznych 
 
   Zasady bhp podczas montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych  
                Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

        Tematy


                        Narzędzia do montażu
                        
           

             Przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe.  Oględziny, eksploatacja i konserwacja transformatorów.


            Stopnie ochrony


        Próba stanu jałowego

       Praca równoległą transformatorów. Regulacja napięcia na transformatorze.


             Przegląd rozwiązań autotransformatorów


               Przekładniki