zs
stdarek


 

Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T1ab

               
    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
   
Materiały do pracy samodzielnej
                
Zagrożenia urządzeń elektrycznych
            


    Podstawowe pojęcia z zakresu bhp
     
Nadzór nad warunkami pracy. Konsekwencje naruszania przepisów bhp. Czynniki tworzące środowisko pracy.

   
Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych
  

    Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.