zs
stdarek


 

Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T1a

                     
 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ          Podręczniki
          
Tematy
          
Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych związanych z przepływem prądu stałego i przemiennego.
        
SATA
     
Pamięci            Moduły pamięci     Oznaczenia modułów pamięci
          
Pamięci optyczne
 
Pytania kontrolne sem. I
       
Jednostki układu SI stosowane w elektrotechnice i elektronice.    

                Podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym. Rodzaje prądu. Jednostki informacyjne i systemy liczbowe.

        Podstawowe elementy elektroniczne.
           
                Działania logiczne, układy cyfrowe                  
  Elementy układów cyfrowych /przerzutniki, rejestry, liczniki, komparatory, ALU, multipleksery itp/


               Magistrale komputerów przenośnych

    Stacje dyskietek. Pozostałe pamięci masowe
  Porównanie napędów optycznych 
 
Magistrale I/O            Magistrala lokalna                   
      
Inne urządzenia obsługiwane przez kartę graficzną
      Monitory
  
Płyty główne
  
Mikroprocesor
 
Procesory firmy Intel i AMD
 

              Architektura chipsetu Z270


     Komponenty zestawu komputerowego cz.1

    Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych
     Systemy informatyczne
     
Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami komputerowymi.

    Pytania kontrolne zal. sem.1
     


INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ     cz. 1 

   INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ    cz. 2
   
    arytmetyka komputera

  układy cyfrowe

       architektura komputera
      architektura mikroprocesora 
  Obudowy, gniazda i magistrale mikroprocesora