stdarek


 

Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T1a technik informatyk

                     
      Systemy operacyjne
   
Pytania kontrolne sem 1 T1a
     
Tematy SO         
                     Tworzenie partycji i dysków logicznych w systemie Linux    
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami            WCAG 2.0 w skrócie
      
Dystrybucje Linuksa    Dystrybucja Linuksa 
        
Katalogi Linuxa    Systemy operacyjne Windows. Foldery systemowe.
       
Repozytoria
          LINUX. PODSTAWOWE KOMENDY I POLECENIA
     

      EasyBCD  
                              
      Maszyna wirtualana

    
Budowa systemu komputerowego
                               Systemy informatyczne

          PLIKI
        Podręcznik
    
Windows 7      Windows 10


   Pliki konfiguracyjne
        Ćwiczenia cmd
         
  Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych
    
           Charakterystyka procesu uruchamiania komputera

            BIOS
         
            
        Architektura systemu operacyjnego