zs
stdarek


 

Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            KLASA    T1a

               
    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
   
Materiały do pracy samodzielnej
       
Zagrożenia urządzeń elektrycznych
  

    Podstawowe pojęcia z zakresu bhp
     
Nadzór nad warunkami pracy. Konsekwencje naruszania przepisów bhp. Czynniki tworzące środowisko pracy.

   
Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych
  

    Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

       Hałas w środowisku pracy
            Mikroklimat
                Oświetlenie
                    Czynniki chemiczne
                           Pyły
                                Stres w pracy
                                      Ergonomia w życiu
                                          Ergonomia postawy      
       

       Organizacja stanowiska pracy w pozycji stojącej       
            Organizacja stanowiska pracy w pozycji siedzącej      
                    Ręczne prace transportowe 
    
                                      Ogólne zasady kształtowania warunków pracy   
     Zagrożenia   
            Ochrona przed zagrożeniami
                  Środki ochrony indywidualnej
                        Ryzyko
                             Kształtowanie warunków pracy
                                  Ochrona środowiska. Zagrożenia pożarowe. Zasady postepowania w sytuacjach zagrożenia pożarem.
            Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
      Pomoc w urazach
 Pierwsza pomoc w urazach termicznych
           Schematy postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy