stdarek


Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         KLASA    T1a

                 PODSTAWY STEROWANIA I REGULACJI MASZYN

                    Podstawowe wielkości fizyczne  
                    Podstawowe wielkości fizyczne. pdf

                     Elementy układów logicznych

                   Wybrane układy cyfrowe

                  Podstawowe metody pomiarowe w obwodach prądu stałego

                   Praca z urządzeniami elektrycznymi

               Transformator

                  Pytania kontrolne- zaliczenie semestru 1