zs
stdarek

ZS Express

 

Liczniki odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Rysunek Techniczny

        

            1. Znaczenie dokumentacji technicznej w mechanice pojazdowej


          2.
Zasady rzutowania

         
       3.
Wymiarowanie elementów


             4.
Widoki. Przekroje. Kład.
                
              5. Upraszczanie rysunkowe
          

            6.  Tolerowanie wymiarów
                        
              7. Profil nierówności powierzchni

           8.  Rysunki wykonawcze i złożeniowe