stdarek

         mwawrzyniak@zs.poniatowa.pl

     tponiatowa@wp.pl
   

     zsexpress@interia.pl

    


       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Materiały do zajęć 

             
      Na stronie zamieszczane będą przygotowane przeze mnie materiały, niezbędne do prowadzenia zajęć.

       Wykorzystywane będą one na zajęciach nauczanych przez ze mnie przedmiotów,
         - urządzenia techniki komputerowej
         -sieci komputerowe
         -systemy operacyjne
         -systemy baz danych
         - podstawy sterowania i regulacji maszyn
         - bezpieczeństwo i higiena pracy
         -informatyka
      
oraz do przygotowania do egzaminu zawodowego kwalifikacji E13 w zakresie części teoretycznej egzaminu.
        Ponadto w zakresie działalności Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji  materiały do organizacji i przeprowadzenia
        Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.


                                                                                                                             mgr inż. Marek Wawrzyniak
                                                                                     

     inny adres strony           tponiatowa.prv.pl

                                            tponiatowa.1free.eu